درد و رنج غرور

درد و رنج غرور

داستان ویتنامی معروفی درباره زوج جوانی هست که به شدت رنج می کشیدند چون ارتباط آگاهانه را به کار نمی بستند. داستان از این قرار بود که شوهر عازم جنگ شد و زن باردارش رو تنها گذاشت. سه سال بعد موقعی که از ارتش مرخص شد  زنش به دروازه دهکده رفت تا از او استقبال کند او فرزندشان را هم با خود به همراه برد. لحظه دیدار بعد از سه سال فرا رسید و زوج جوان نمی توانستند جلوی اشک های خود را بگیرند. آنها بسیار شاکر بودند که مرد زنده مانده بود و به خانه برگشته است.

بر اساس رسمی که در دهکده بود زن به بازار رفت و همسر و فرزندش را تنها گذاشت تا مراسمات خاص برگشت شوهرش را به عمل آورد گویا بایستی نذری را در بین ده پخش می کرد. در این فرصت پدر و پسر وقت اختصاصی داشتند که با هم بگذرانند. اما هرچه پدر پیش می رفت پسر از او دوری می کرد تا اینکه پدر اعتراض کرد و گفت من پدر تو هستم چرا با پدر دوری می کنی. پسرک گفت پدرم کس دیگری است و تو بابای من نیستی. مرد که این حرف را شنید کنجکاو شد که بداند او چه کسی را پدر می شناسد. پسرک گفت پدرم  هر شب به خانه ما می آمد و به ما سرکشی می کرد، مادرم با او مدت طولانی گپ می زد و گریه می کرد و گریه می کرد. وقتی مادرم می نشست او هم می نشست، وقتی مادرم دراز می کشید او هم دراز می کشید. پس تو بابای من نیستی.

مرد جوان باشنیدن این حرف قلبش به سنگ تبدیل شد و دیگر نتوانسب بخندد. ساکت شد.


موقعی که زن برگشت دیگر مرد به او نگاه نکرد و نه با او حرف زد. روزها گذشت و مرد از درد و رنج به قمار خانه ها و شرابخواری روی آورد و زن هر چه محبت می کرد مرد به او حتی نگاه هم نمی کرد تا اینکه زن دیگر نتوانست تحمل کند و خودش را در رودخانه ای غرق کرد. شب پس از تشییع جنازه مرد که وارد خانه شد چراغ نفتی را روشن کرد پسرک فریاد کشید: این پدرم است و آن چیزی نبود به جز سایه مرد روی دیوار. گویا زمانی که برای مادرش پدر را جستجو می کرد مادر سایه اش را پدرش معرفی کرده بود.

تمام داستان حکایت از این دارد که اگر از ابتدا برای رفع درد و رنج غرور را کنار گذاشته بودند و با هم صحبت می کردند هیچ وقت این اتفاق برایشان پیش نمی آمد.

یادمان باشد هر برداشتی که می کنیم، باید از خودمان بپرسیم: آیا مطمئنی برداشتت درست است؟ محض احتیاط بپرسید.

ما در زندگی مان دستخوش برداشت های غلط بسیاری می شویم. شاید واقعیت این باشد که شخص مقابل قصد اذیت شما را نداشته باشد. ارتباط آگاهانه می تواند مقدار زیادی ار درد و رنج بی مورد در روابطمان را کاهش دهد.

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید