قانون جوجه تیغی

قانون جوجه تیغی

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. می گویند خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند… وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر می شدند ولی با خارهایشان یکدیگر را زخمی می کردند. به خاطر  همین تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی از سرما یخ زده میمردند… از این رو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان منقرض شود.
پس دریافتند که بهتر است بازگردند و گردهم آیند و آموختند که: با زخم های کوچکی که از همزیستی با کسان بسیار نزدیک بوجود می آورد زندگی کنند ، چون گرمای وجود دیگری مهم تر است…و این چنین توانستند زنده بمانند…

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب (نه با بدی های) دیگران کنار آید و خوبی های آنان را تحسین نماید و سعی کند که بدی ها را به خوبی تبدیل کند.

اگر دست مان را مشت کنیم آسیبی به ما نمی زند ولی اگر آنقدر فشار بدهیم که ناخن هایمان توی گوشتمان فرو برود اذیت می شویم و رنج و درد می کشیم. ما انتخاب می کنیم که از هر چیزی که خداوند به عنوان نعمت به ما ارزانی داشته چطور استفاده کنیم . می توانیم از آن ها لذت ببریم و می تونایم جوری استفاده کنیم که باعث و بانی رنج و درد مان شوند. آگاه باشیم به انتخاب هایمان!

همچنین در تحقیقی جان گاتمن یک نسبت طلایی برای یک ارتباط سالم و ماندگار عنوان کردند به نام نسبت ۵ به یک. یعنی به ازای هر نقد یا حس بد ایجاد کردن در رابطه بایستی ۵ حسن و حس خوب به طرف مقابل بدهیم تا بتوانیم رابطه را حفظ کنیم. امیدوارم با این آگاهی و انتخاب زندگی را برای خود و دیگران بهشت بسازیم.

همین حالا ۵ دقیقه فکر کنید و اگر نیاز است قانون تلفیقی جوجه تیغی و نسبت طلایی ۵ به ۱ را در زندگی تان جاری سازید!

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید