هیچ وقت دیر نیست!

هیچ وقت دیر نیست!

هرگز دیر نیست برای تبدیل شدن به کسی که باید باشیم.

چند نفر را می شناسید یا چند بار برای تان پیش آمده است که بگویید :

کاش این کار را انجام داده بودم!

به گذشته تان فلاش بک بزنید و ببینید چه کارهایی می خواستید انجام بدهید اما از آنها گذشتید.

 از خودتان بپرسید: در مورد آن چطور؟ آیا واقعاً می توانم آن را انجام بدهم؟ بعد برای انجام آن از خودتان بیشتر مایه بگذارید و برای انجام آن بشتابید.

هرگز برای تبدیل شدن به کسی که باید باشید دیر نیست.

نه موقعیت نه سن و سال هیچ کدام مهم نیستند.

شما می توانید بیشتر از آن چیزی که هستید باشید. 

همین حالا تصمیم تان را بگیرید که می خواهید از خودتان مایه بگذارید. واقعاً خودتان را به انجام کاری که باید انجام دهید مجبور و متعهد کنید.

مارتین لوترکینگ می گوید: هر کس با ایده و آرزوی جدید یک آدم احمق خطاب می شود تا وقتی که آن ایده موفق شود. بنشینید و چیزها را همانگونه که هستند ببینید و از خودتان بپرسید : 

آیا من باید به این پایبند باشم؟

به سراغ نیمکره راست مغز تان بروید به جایی که خلاقیت اتفاق می افتد. شما مجبور نیستید چیزها را همانگونه که هستند بپذیرید. از نیمکره چپ تان بیرون بروید و به سراغ نیمکره راست تان بیایید.

چه اتفاقی ممکن است بیافتد اگر کسی به سادگی اشیا را همانطور که هستند رد کند. و اصرار داشته باشد که آن ها را آنگونه که می خواهد ببیند.

اول از همه ان فرد که ایده نو داده است عجیب و یک رویا باف خطاب می شود. دوم اینکه آنها اصرار می کنند او مزاحم شده است سوم اینکه آنها یاغی ، شورشی و مرتد شناخته می شوند. چهارم اینکه در نهایت یک مشکل ساز واقعی و هنجار شکن شناخته می شود . پنجم اینکه بنیان گذار یک جنبش شناخته می شود.

 مثل گاندی، لوترکینگ

پس باور کنیم: هرگز دیر نیست باری تبدیل شدن به کسی که باید باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو
×
×

سبد خرید